โรสิตา (ฉบับย่อ)

โรสิตา
นักแสดง
จารุณี สุขสวัสดิ์ เป็น นายร้อยโท อลองโซ เลโอนี
ยลลดา รองหานาม เป็น นายร้อยตรี คามิโน วัลเดรี
นรินทร ณ. บางช้าง เป็น โรสิตา
ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี เป็น เจ้าหญิง มารีน่า
โฉมฉาย ฉัตรวิไล เป็น พระเจ้าซิลลิโอซาร์

แสดงที่ศูนย์วัฒนธรรม พฤษภาคม ปี 2535
ผลิตโดย บริษัทเจเอสแอล


No comments:

Post a Comment

online