Mr Wacky ครูแสบแหวกแนวสอนCategory : series Movie
Movie from : www.youtube.com
Number of file : 10.

เรื่องย่อ :Playboy หนุ่ม วู จูโฮ มีความสุขมากกับการใช้ชีวิตเรื่อยๆกับผู้หญิงหลาก
หลายรูปแบบที่ผับ และเผาผลาญเงินโดยไม่สนใจใคร เวลาผ่านไปช่วง
ระยะหนึ่ง ปู่ของจูโฮเริ่มทนไม่ไหวกับพฤติกรรมนี้ จึงสั่งให้จูโฮไปทำงาน
เป็นครูที่มหาลัยของปู่ หนุ่มจูโฮ ได้ไปเป็นครูวิชาคณิตศาสตร์ โดยไม่มีใบ
รับรองใดๆทั้งสิ้นและแล้วก็เกิดปัญหา เพราะเค้าไม่มีความเป็นครู แถมยัง
มาสายกว่านักเรียน บางครั้งบางคราว ก็โดดสอนไปซะดื้อๆหรือถ้าไม่โดด
ก็นั่งเฉยๆในห้องเรียน โดยไม่สอนเลยว่างั้นสุดท้าย ครูเซ็กซี่สาวสวยซูจู
จึงวางแผนปราบครูหนุ่มจูโอให้จงได้ จึงเกิดเรื่องวุ่นๆเป็นเรื่องรักๆ..

No comments:

Post a Comment

online